ęCopyright-Disclaimer-Gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN
Deze site met diverse functies hoort bij onze onderneming en zal hoofdzakelijk beheerd door de webmaster en/of een aangestelde beheerder. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen door bezoekers.
TOEGANG
Toegang tot- en gebruik van deze site betekent, dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van de verschillende communicatie mogelijkheden van deze site kan volgens volgende voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van-) deze site ontzegd worden. RCH Elektrotechniek en Beveiliging geeft geen enkele garantie voor het foutloos continuerende functioneren van deze site. RCH Elektrotechniek en Beveiliging streeft ernaar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan ten allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud, updates en andere werkzaamheden. Ten allen tijde heeft RCH Elektrotechniek en Beveiliging het recht de exploitatie van deze site te beŰindigen.
GEBRUIK
Gebruikers dienen zich op te stellen conform de algemeen geldende normen en waarden die van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mogen worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen, schade toebrengen, dan wel op een andere manier beschimpen.
INFORMATIE OP DE SITE
RCH Elektrotechniek en Beveiliging spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site, informatief te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. Met name controleert RCH Elektrotechniek en Beveiliging de door gebruikers op deze site geplaatste informatie niet op haar spelling, maar wel op haar inhoud. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. RCH Elektrotechniek en Beveiliging is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de aangebrachte bronnen binnen de site. RCH Elektrotechniek en Beveiliging geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal of bronnen. Geleden schade door deelnemen aan de site is geheel voor rekening van de betreffende aanvrager. U bent als bezoeker akkoord gegaan met deze voorwaarden en zult nooit en te nimmer misbruik maken van deze voorwaarden als beschreven in het voorgaande. Ervan uitgaande u voldoende ge´nformeerd te hebben van het voorgaande, verblijven wij u, als voorgaande beschreven, ervan uit te gaan U voldoende ge´nformeerd te hebben aangaande voorgaande voorwaarden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. RCH Elektrotechniek en Beveiliging controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
RCH Elektrotechniek en Beveiliging, of eventueel aangestelde beheerder, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar ze verwijst.
Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creŰren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.
AANSPRAKELIJKHEID
RCH Elektrotechniek en Beveiliging, of eventueel aangestelde beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.
Noch de makers/beheerders van de website als RCH Elektrotechniek en Beveiliging kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de website rch-elektro.nl
DISCLAIMER
Niets op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RCH Elektrotechniek en Beveiliging.